Cost per Lead (CPL)

Nå nya kunder och öka din försäljning.

Leadgeneringsprogrammet från SmartResponse ger dig möjlighet att skapa leads(kundämne) enligt devisen no cure – no pay. Om vi inte kan skaffa leads till annonsören på godkänt upplägg, ja då betalar givetvis inte annonsören någonting.

Vi kan erbjude leads från hela kvalitetsskalan, där pris och kvalitet hänger samman.


SmartResponse använder sig av flera kanaler till vår onlineleadgenering. Våra kanaler omfattar::
 • E-postmarknadsföring
 • Bannerannonser, landningssidor
 • Temabaserade undersökningar
SmartResponse använder sig av flera verktyg för att säkerställa en hög datakvalitet, däribland:
 • Adresskontroll
 • Manuell kontroll på namn
 • Webservice mot Eniros kundregister för att validera kontaktuppgifter
 • Avancerad kontroll av dubbletter
 • WEB Opt-in, vårt unika verktyg för att säkerställa kvalitén på våra leads
SmartResponse kan leverera leads till annonsör på olika sätt, däribland:
 • Vanlig fil (där annonsören väljer det format som är önskvärt)
 • FTP (vi lägger upp filerna i en FTP mapp som annonsören har valt)
 • LiveFeed (leverans i realtid - från vårt system till kundens system)

Surveys (Marknadsundersökningar) – ett effektivt sätt att samla data
 • Aktiva i alla fyra nordiska länder
 • Vi har mellan 50 – 75 000 deltagare varje månad
Syftet med undersökningarna:
 • Att samla in upplysningar om användarna för att främja relevanta erbjudanden
 • Generera leads/order (CPL/CPO) utifrån individuella frågeramar och/eller individuella surveys, samt genom microsites (produkt- och landningssidor)

Exempel på vem som gör CPL-kampanjer med SmartResponse?

Vi samlar varje månad in tusentals
telemarketingleads utifrån ett intresse
för t.ex. häsa och bostäder för ett svenskt förlag

Vi har precis hjälpt en PR-byrå
med att hitta ca 200 personer,
som på något sätt kommit i kontakt med schizofreni
– som drabbad, eller som vän och anhörig

Vi hjälper regelbundet en A-kassa
med att hitta telemarketingleads
för ett byte av A-kassa

Vi har precis hjälpt
ett medicinföretag med att
nå ut till ca 500 diabetiker

Vi hjälper regelbundet ett
stort svenskt telekomföretag
med att generera tusentals telemarketing
leads varje månad

En TV-leverantör får varje månad
leads med svenskar
som har antenn på taket eller en parabol


Kontakta oss

UTVALDA ANNONSÖRER

 • Bonnier Publications
 • Arla
 • Lovefilm.com
 • Peugeot
 • Canal Digital
 • TDC
 • Yves Rocher
 • BT
 • Vattenfall
 • Fiat
 • Telenor
 • Volkswagen
 • OK
 • Viasat
 • Norwegian